İkinci Mekanın Açılışı

  

3 Haziran 2003

    

    

Baraka Kültür Merkezi, 3 Haziran 2003 Saly ak?amy Nazym Hikmet Ran’yn 40. ölüm yyldönümü nedeniyle bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik gecesi ayni zamanda Baraka Kültür Merkezi’nin yeni yerine ta?ynmasy dolayysyyla açyly? gecesi olacaktyr.

    

Kokteyl ve Nazym Hikmet ?arkylary ile ba?layacak gecede, Nazym Hikmet ile ilgili VCD gösterimi, Nazym ?iirleri ve “Ya?adyklary ve Yazdyklaryyla bugün ya?ayan Nazym bizim için ne ifade ediyor?” isimli bir forum düzenleniyor.

    

Gecenin tüm bölümleri katylymcylaryn ?ekillendirmesine açyktyr.

    

3 Haziran Saly aksamy saat 19:00’da ba?layacak programa ?iir okumak, ?arky söylemek ve Nazym Hikmet’i anmak isteyen tüm halkymyz davetlidir.

    

Baraka Kültür Merkezi  

Ba?ka Bir Kültür Mümkün