Baraka Kültür Merkezi Brüksel’de Gerçekleşecek ‘Halkların Zirvesi’ne Katılıyor

cumbreBaraka aktivistleri 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleşecek “Halkların Zirvesi: Alternatifler İnşa Etmek” isimli buluşmaya katılıyor.

Zirve aynı tarihlerde CELAC (Latin Amerika ve Karayip ülkeleri örgütü) ve AB arasında gerçekleşecek liderler zirvesine paralel olarak tasarlandı. 10-11 Haziran tarihlerinde Latin Amerikalı ve Avrupalı devlet yetkilileri çeşitli alanlarda işbirliğini konuşmak üzere biraraya geliyorlar. Bu ortamda Avrupalı ve Latin Amerikalı halkların sesinin de duyulması gerektiğini düşünen muhalefet örgütleri, aynı tarihlerde Halkların Zirvesi’ni düzenliyorlar. Zirve’ye katılacak Küba delegasyonunda Che Guevara’nın kızı Aleida Guevara da bulunacak.

10-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek konferans, yuvarlak masa toplantısı ve protesto yürüyüşü gibi faaliyetlere katılacak olan Baraka Aktivistleri 9 Haziran günü yola çıkıyor. Zirve kapsamında, “Barış ve Egemenlik”, “Serbest Ticaret Anlaşmaları”, “Sosyal Güvenlik”, “İklim Değişimi”, Küresel Medya”, “İnsan Hakları” gibi konularda toplantılar gerçekleşecek.

Kıbrıs’ın güneyinden örgütlerin katılacağı etkinliğe Kıbrıs’ın kuzeyinden de Baraka katılıyor. 50’den fazla Avrupa-Latin Amerika’lı örgütün düzenleyiciliğini yaptığı organizasyonun çağrı metninde şöyle deniliyor:

“Dünyamız ekonomik, politik, sosyal ve kültürel yönleri ile derinleşen bir krizin etkisinden bunalmış durumda. Dünya nüfusunun sadece %1’i tarafından yaratılmış olan bu krizin sonuçları biz %99’u da etkiliyor. Uygulanmakta olan tasarruf tedbirleri özel sermaye için halkların kazanımlarına saldırıyor. Ancak artık halklar ayağa kalkıyor ve kendilerine ait olanı savunuyorlar. Halklar, krizin neo-liberal bir kriz olduğunun ve buna bir aleternatifin var olduğunun farkına varıyorlar. Bunun için de birbirleri ile deneyimlerini paylaşmak ve ortak mücadele alanları yaratmak üzere birleşiyorlar.”

  

Halkların Zirvesi: Alternatifler İnşa Etmek

11 Haziran 2015, Brüksel

 

10 ve 11 Haziran tarihlerinde Brüksel şehrinde, Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Örgütü’ne (CELAC) üye Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile Avrupa Birliği arasında önemli bir zirve gerçekleştiriliyor.

Çeşitli alanlarda yapılabilecek işbirliğinin tartışılacağı zirveye katılmak için Avrupalı ve Latin Amerikalı liderler Brüksel’e geliyor. Belçikalı sosyal hareketler olarak inanıyoruz ki; Latin Amerika ve Avrupa halklarının seslerinin de duyulması eşit derecede önem taşımaktadır.

İşte bu yüzden; liderler zirvesine eş zamanlı olarak, Halkların Zirvesi’ni organize etmiş bulunuyoruz.

Bizler; Belçika veya Uluslararası seviyede ‘çevre’, ‘enternasyonel dayanışma’, ‘insan hakları’, ‘medya’ gibi farklı alanlanlarda örgütlü hareketler olarak, liderler zirvesi Belçika’da gerçekleştirileceğinden ötürü, bu inisiyatifi almayı sorumluluğumuz olarak hissediyoruz.

Halkların Zirvesi, Latin Amerika için uzun geçmişe sahip bir gelenek. Sosyal hareketler ve bu kökene sahip organizasyonlar olarak resmi zirveye paralel gerçekleştirilecek Halklar Zirvesi, Liderlerin izleyeceği politikalara tabandan yukarıya doğru bir etki yapması anlamında önem arz etmektedir. İşte bu gelenek Belçika sosyal hareketleri olarak bizleri Avrupalı dostlarımız ile uluslararası bir toplantı için teşvik etmiştir.

Dünya ekonomik, politik, sosyal ve kültürel alanda küresel bir kriz altında ezilmekte,%1’lik bir kesimin çıkarları doğrultusunda şekillenen ve halkların yararına olmaktan çok uzak kemer sıkma politikalarıyla %99’luk kesim, yani halklar mağdur edilmektedir. Fakat halklar bu duruma karşı baş kaldırmakta ve hakları olanı talep etmektedir. Halklar; kriz karşısında neo-liberal aklın politikalarından başka alternatifleri olduğunun farkındadır. İşte bu sebeple, deneyimlerin paylaşılması ve mücadelenin ortaklaştırılması ihtiyacı doğmaktadır.

 

(Çağrının orjinal metni için ; http://cubanismo.net/cms/nl/node/4159 )