“BAĞIMSIZ KIBRIS” ETKİNLİĞİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

içTürkiye’nin adaya yaptığı ikinci harekatın yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta Kıbrıs halkları, emperyalizme, işgale ve bölünmüşlüğe karşı “bağımsızlık” yolunda seslerini yükseltti. Kıbrıs adası üzerindeki yabancı işgallerin tümünü protesto etmek için “Bağımsız Kıbrıs” şiarıyla organize edilen etkinlik, 14 Ağustos Cuma günü saat 20.00’de Sarayönü’nde gerçekleştirildi.

Baraka Kültür Merkezi, TDP Gençlik Örgütü, BKP Gençlik Örgütü ve Bağımsızlık Yolu’nun birlikte organize ettiği “Bağımsız Kıbrıs” etkinliği Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Elen ve Türkiyeli birçok kişi tarafından ilgi görürken, “dayanışma” farklı dillerde fakat aynı coşkuyla gece yarısına kadar sürdü. Etkinlikte, Arda Gündüz, Sol Anahtarı, Zeki Karahanoğlu, Paris Christofi ve Türkiye’den gelen Praksis grubu sahne alırken, bağımsızlık için şarkılar söylendi. Baraka Tiyatro ekibinin gösterisi ve Yaşar Ersoy’un şiirleriyle renklenen gecede Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elen örgütlerin standlarında kitap, cd ve benzeri üretimleri satıldı.

 

Neden ‘Bağımsız Kıbrıs’?

Etkinlikten önce görüşleri alınan sanatçılar şunları söyledi:

Arda Gündüz: “İşgalciler artık sırtımıza ağır geliyor. Nefret, milliyetçilik, şövenizm tüm bunlardan kurtulmak için.”

Sol Anahtarı: “Kendi kendini yöneten, halkları kardeş bir Kıbrıs için.”

Praksis: “Egemenlerin gücü ne Türkiye’de ne de Kıbrıs’ta halkların birlikte yaşama istencini kırmaya yetecektir. Kardeşliğin, barışın ve eşitliğin karşısına barbarlığı, savaşı ve köleliği koyan zihniyet elbet yok olacaktır. Yaşasın sınıfın ve sınırın olmadığı bir dünya! Yaşasın dünya halklarının kardeşliği!”

Yaşar Ersoy: “Üretmek, özgürlük, eşitlik, adalet, barış, bu topraklardaki 6 orduya ‘Go Home’ demek, işgale son vermek yani kısaca sosyalizim için. Yetmez mi?”

Zeki Karahanoğlu: “Muhtaçlıktan kurtulmak, özgürlüğe kavuşmak için.”

Baraka Tiyatro Ekibi: “‘Bağımsız Kıbrıs’ta Brecht şiirleriyle sahnedeyiz çünkü: En iyisi kalkmak, “YETER ARTIK” demektir… Vazgeçmemek için kırıntısından bile yaşamın. Karşı çıkmaktır var gücümüzle acıyı doğuranlara… Yaşanır hale getirmek için dünyayı bütün insanlara.”

2 4

Birçok “dayanışma mesajı” geldi…

 Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği: Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslı Türklerden destek mesajı, ‘Bağımsız Kıbrıs’ için yıllardır yapılan 14 Ağustos etkinliklerinin yıllardır devam eden bölünmüşlüğün ve işgalin son bulması için önemine vurgu yaptı. Diğer yandan, emperyalizmin yıllardır ada halkına ağır bedeller ödettiğine de işaret eden Dernek, “Dileğimiz yükselttiğiniz ‘Bağımsız Kıbrıs’ gaylesinin her iki toplum tarafından da kucaklanması” dedi.

 

Halkların Demokratik Partisi: Türkiye’den gelen bir diğer dayanışma mesajında ise bölünmüşlüğün 40 yıldır ağırlaşarak devam ettiğine yer verilirken, ortak coğrafya, ortak kültür ve ortak tarihe sahip olarak yaşayan iki halkın Kıbrıslı üst kimliği ile birlikte yaşayabilmesinin önündeki tek engeli egemenlerin sömürgecilik ve ırkçılık politikaları olarak gördü. Türkiye ve Kürdistan örneğine dikkat çekerek, “Yaşadıklarımız da acılarımız da aynıdır. Bu yüzdendir ki tüm halklar için ‘bağımsızlık’ diyoruz.”

Özgürlük ve Dayanışma Partisi: Ada genelindeki tüm işgalci ve emperyalist güçlere karşı verilen bu kavganın Kıbrıs adası üzerinde yaşayan tüm halklar tarafından kucaklanması gerektiğine dikkat çekerken, “Kazanan sadece Kıbrıslı Türk ve Elenler olmayacaktır. Zafer adada yaşayan tüm halkların ortak zaferi olacaktır” dedi.

EDON: Kıbrıslı Elenler, “Adamızın tüm ordulardan arındırılması gerektiğine inanıyoruz. Kıbrıslılar emperyalist darbeler tarafından yeterinde acı çekmiştir. Inanıyoruz ki kalıcı bir barışın garantörleri Kıbrıslıların kendilerinden özellikle de gençlerinden başkası değildir” dedi.

Türkiye Halkevleri: “41 yıldır emperyalistlerin, bölgesel ve yerli işbirlikçiklerin sürdürdüğü işgale, asimilasyona, sömürüye karşı özgürlük, eşitlik, bağımsızlık mücadelesi veren Kıbrıs Halkına; emperyalizme, faşizme, gericiliğe, neoliberal yağma ve talan politikalarına karşı ülkenin dört bir yanında Halkın hakları için mücadele eden Halkevlerinden selam olsun!” diyen Halkevleri, diğer yandan Kıbrıs’ın kirli para ilişkilerinin yürütüldüğü ‘kumar cenneti’ne döndürüldüğüne de dikkat çekti.

56

“Bağımsız Kıbrıs”, “Teneke Çocuk” Projesi’ne destek verdi

Etkinliğin sonunda gece boyunca kullanılan teneke paketler “Teneke Çocuk” projesi için toplandı. Bir sosyal sorumluluk projesi olan “Teneke Çocuk”, amacını toplumda çevre bilincini artırıp geri dönüşümün toplumda bir alışkanlık olmasını sağlamak olarak tanımlıyor.

 910

1113

 

1415

 

1617

 

2019

 

18