“BAĞIMSIZ KIBRIS” EYLEMİNİN DEĞERLENDİRME METNİ VE BÜTÇESİ AÇIKLANDI

1Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, BKP Gençlik Meclisi ve TDP Gençlik Örgütü tarafından 14 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen “Bağımsız Kıbrıs” eyleminin değerlendirme metni ve bütçesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Örgütlerden yapılan ortak açıklama şöyle:

 

 

 

“Bu sene üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Bağımsız Kıbrıs eylemleri ile 14 Ağustosların artık Kıbrıs’ın bağımsızlığı hedefi doğrultusunda sokakta olunacak bir tarih olduğu hafızalara iyice kazınmakta.

 

Fikirsel farklılıklarımızın renklerimiz olduğunun ve bu farklılıklarla da eylem birliğinde, işgallere karşı bağımsız bir Kıbrıs hedefinde buluşulabileceğinin mesajını bu sene 4 örgüt olarak verdik. Eylemimiz, Baraka, BKP ve TDP olarak sandıkta kurulan ittifakın, sokakta da sürdüreceğimizin de beyanı niteliğinde oldu. Ayrıca etkinliğimizin örgütleyicileri arasına bu sene yeni kurulan bir örgüt olarak Bağımsızlık Yolu da ilk kez katıldı. Türkiye’den Halkevleri, ÖDP ve HDP, Kıbrıs’ın güneyinden ise EDON ve Akgara, İngiltere’den ise Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği etkinliğimize dayanışma mesajları ile destek verdi. Bu desteklerin oldukça anlamlı olduğunu düşünmekteyiz.

 

Bu sene eylemimize birçok sanatçımız ve aydınımız da sahneden destek verdi. Yaşar Ersoy şiirleriyle, Serkan Soyalan ve Nalan Ersumer sunuşları ile Baraka Tiyatro Ekibi etkinlik için hazırladığı kısa oyunu ile Arda Gündüz, Sol Anahtarı, Zeki Karahanoğlu ise müziği ile katkı koydu. Ayrıca adamızın güneyinden Paris Christofi ve Türkiye’den ise Praksis Müzik Kolektifi eyleme şarkıları ile katkı koydular. Sahne alan hiçbir sanatçı ve aydın, gerçekleşenin bir eylem olduğu ve kendilerinin de eylemin bir parçası olduğu bilinci ile organizasyondan bir ücret almamıştır.

 

Milliyetçiliğin arttırılmaya çalışıldığı, adamıza 90 km mesafede yapılmaya çalışılan nükleer santrallerle faciaya kapı aralandığı, bölgemizin savaşlarla kan gölüne döndüğü bu günlerde sokakta eylem birliğinin önemine bir kez daha vurgu yapmak isteriz. Umarız seneye 14 Ağustos’ta “Bağımsız Kıbrıs” hedefi etrafında daha fazla örgüt bir araya gelir ve işgallere karşı daha gür, birleşik bir tepki verebiliriz.

 

Bağımsız Kıbrıs etkinliğinin bütçesini de şeffaflığın bir göstergesi olarak kamuoyu ile paylaşıyoruz. Etkinliğimizin organizasyonunun bu sene toplam 8087,6 TL gideri olmuştur. Matbaa masrafları için (bildiri, afiş, ayraç) 817 TL, sahne ve ses sistemi için 2950 TL, ulaşım ve konaklama masrafları için 3043,6 TL, dayanışma amaçlı hazırlanan anahtarlıklar için 1200 TL,  etkinlik için gerekli izinlere ise 77 TL harcanmıştır.

 

Bu giderlerin tamamı demokratik kitle örgütlerimiz ve halkımızın katkıları ile karşılanmıştır. Örgütlere ve bireylere satılan dayanışma ayraçları ve Bağımsız Kıbrıs anahtarlıkları karşılığında 8005 TL elde edilmiş. Etkinlik günü alanda gerçekleşen yiyecek, içecek ve kitap satışları sonucunda ise  940,2 TL elde edilmiştir. Toplam olarak ise etkinlik 8945,2 TL gelir elde etmiş ve böylece 857,6 TL  artıya geçmiştir. Etkinliğin bütçesi geçtiğimiz senelere oranla daha fazla olmuştur. Bu durum etkinliğimizin halkımız tarafından daha fazla sahiplenildiğinin de bir göstergesi olarak mutluluk vericidir.

 

Yaptığımız değerlendirme toplantısı sonucu etkinlikte elde edinilen gelirin de eylemin devamı olarak bir yere bağışlanması gerektiği sonucuna varmış bulunuyoruz. Bu nedenle etkinlikte elde edilen gelir olan 857,6 TL’yi diğer örgüt ve bireylere de bir teşvik olması dileği ile Kıbrıslı Türklere yönelik açılan siyasi davalarda kullanılmak amacıyla Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifinde açılan “Yargılanıyoruz” fonuna bağışlamaya karar verdik. Önümüzdeki hafta içerisinde bağışımızı gerçekleştirip kamuoyunu konu ile ilgili tekrardan bilgilendireceğiz.”

Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, BKP Gençlik Meclisi, TDP Gençlik Örgütü