Halkının Yanında Bir Müzik Grubu: Sol Anahtarı – Mehmet Adaman

fotoArgasdi’nin Baraka dosya konulu 62. sayısında Müzik grubumuz SOL ANAHTARI’nı aktivistimiz Mehmet Adaman kaleme aldı…

“Bir ulusun türkülerini yapanlar, yasalarını yapanlardan daha güçlüdür.” William Shakespeare

Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı, kültür sanat alanında çalışmalar yapma ve “başka bir dünya” yaratma hayaliyle kurulan Baraka Kültür Merkezi’nin müzik grubudur. Sol Anahtarı, kuruluş amacını şu şekilde açıklar: “Müziğin kolektif bir biçimde yapılabileceğini görmek, göstermek ve bu kolektivizmden keyif almak; duygu ve düşüncelerimizi, coşkularımızı müzik aracılığıyla birbirimizle ve dinleyenlerle paylaşabilmek; müziği belli kalıplara bağlı kalmadan, özgürce, yaratıcılığa açık olarak üretebilmek; başka bir kültürü, başka bir dünya özlemini müzik aracılığıyla insanlara aktarmak; topluma müzik aracılığıyla temas etmek ve Baraka’nın değerlerinin insanlara bulaştırılmasında, gerek şarkıların sözlerini, gerekse müziğin yarattığı coşkuyu araç olarak kullanmak için kurulmuştur.”

 

Sol Anahtarı Nasıl Oluştu?

Sol Anahtarı’nın temelleri Baraka’nın ilk kurulduğu günlerde atılmıştır. Derneğin kuruluşunda yer alan ve müziğe ilgi duyan bazı arkadaşlarımız, çeşitli etkinliklerde organize olmadan rastgele müzik yapmaya başlamıştı.  Shakespeare’in o ünlü sözünde de söylediği gibi bir ulusun türkülerini yapmanın o ulusun ilerlemesinde, gelişmesinde ve özgürleşmesinde ne kadar önemli bir gücü olduğunun bilinciyle, müziğin yaratıcı ve dönüştürücü gücünü daha etkili kullanabilmek adına Baraka çatısı altında çalışmalarını yürütecek bir müzik grubu oluşturulmasına karar verildi. O günün şartlarıyla, bir müzik grubu değil de sınırlı sayıda müzik aletinin eşlik ettiği bir koro kuruldu. Kurulan bu koro, bugün yoluna “Sol Anahtarı” olarak devam eden grubumuzun da ilk adımlarıdır. Birkaç yıl boyunca, çalışmalarına koro olarak devam eden ve çeşitli etkinliklerde konserler veren bu oluşum, aramıza alet çalan yeni arkadaşların da katılımıyla bir müzik grubu formatına evrilmiştir. Sol ideolojiyi benimseyen ve müzik aracılığıyla bunu insanlara yaymayı hedefleyen bu grubun adı da “SOL Anahtarı” olarak belirlenmiştir.

 

Sol Anahtarı’nın Çalışma Tarzı

Baraka’daki diğer tüm etkinlik grupları gibi Sol Anahtarı da özerk bir yapıya sahiptir. Grubun hangi etkinliklerde sahne alacağı, repertuvarına hangi şarkıları ekleyeceği, konserlerde hangi şarkıları çalacağı gibi konularda alınacak kararlar grup üyelerinin hemfikir olması prensibiyle alınır. Ancak bu özerklik, grubun Baraka’nın ideolojisiyle çelişecek çalışmalar yapma veya etkinliklere katılma serbestliğine sahip olduğu anlamına da gelmez. Müzik grubumuzun kapıları, mücadelemize enstrümanı veya sesiyle omuz vermek isteyen herkese açıktır.

Baraka’yı ve değerlerini anlatan “Hemen Şimdi” isimli kitabımızda, Sol Anahtarı için şöyle denir: “Devrimci müzik geleneğini sahiplenen Sol Anahtarı, hem yerel hem de enternasyonal hak mücadelelerini anlatan şarkıları seslendirir, enternasyonal mücadeleye omuz verir. Emperyalizmin taşeronu TC’nin asimilasyon politikalarıyla yok etmeye çalıştığı, Kıbrıs halklarının yaşanmışlıklarından oluşan kültürel müziği önemser. Onları salt otantik halleriyle değil, kültürün yaşayan bir olgu olduğu gerçeğinden yola çıkarak, günümüz koşullarında daha çok yer bulacak şekilde de yorumlar. Kültürel öğelerin yaygınlaştırılması ve geleceğe taşınmasının önemine inanır.”

 

Albüm Çalışmaları

Sol Anahtarı, ülkemizin en doğusundan en batısına kadar pek çok yerde defalarca sahne alarak, şarkılarını sevenleriyle buluşturdu. Bunun yanında üretimlerimizin kayıt altına alındığı albüm çalışmalarımızla da halkımızla temas etmeye çalıştık. Sol Anahtarı’nın, örgütlü ve gönüllü emeğin gücü ve başarısı olarak nitelendirebileceğimiz üç adet albüm çalışması bulunmaktadır. Kendi yağıyla kendi ciğerini kavurmaya çalışan, Kültür Dairesi tarafından halkın vergileriyle oluşturulmuş bütçeden derneklere yapılan maddi yardımlar dışında başka hiçbir kuruluştan maddi destek almayan, sırtını halkından başka hiçbir güç odağına dayamayı kabul etmeyen Baraka çatısı altında faaliyetlerini sürdüren müzik grubumuzun, ülkemiz koşullarında ciddi bir maddi güç gerektiren albüm çalışmalarının altından kalkabilmesi bizler için bir gurur vesilesidir. Sol Anahtarı’nın ilk albüm çalışması 2009 yılında “Başka Bir Şarkı” adıyla tamamlanmıştır. Baraka’nın kuruluşundan beri kullandığı “Başka Bir Kültür Mümkün” sloganına atıfta bulunan bu ilk albümün ardından, iki yıl sonra “Kıbrıs Bizim” adıyla, o yıllarda ülkemizde yavaş yavaş bir dinleyici kitlesi kazanmaya başlayan grubumuzun ikinci albüm çalışması ortaya çıktı.  Sol Anahtarı’nın son albüm çalışması olan “Yolda” ise 2018 yılında tamamlandı.

 

Copyleft

Kapitalist sistem her şeyi olduğu gibi sanatı da metalaştırmış, üzerinden kâr elde edilmesini “normal” gösterdiği bir meta haline dönüştürmüştür. Sol Anahtarı sanatın bir meta hâline dönüştürülmesine zemin hazırlayan “copyright”ı kabul etmez ve fikri mülkiyet hakkını değil fikri üretim sürecindeki emeğe saygıyı savunur. Bizler bu anlayışa copyLEFT diyoruz. Sol Anahtarı, sanatı kâr elde etmek için değil halk için yapar. Her ne kadar kapitalist sistemle mücadele etsek de bu sistem içerisinde üretim yapmaya çalıştığımız gerçeğini de göz ardı edemeyiz. Üretimlerimize yenilerini ekleyebilmek için elbette ki bir miktar maddi güce de sahip olmamız gerekmektedir. Bu sebeple, bugüne kadar çıkardığımız tüm albümlerde, maliyetin karşılanabilmesi ve bir sonraki üretim için maddi bir birikim sağlanabilmesi adına satış yapılmıştır. Ancak buradaki mantık kapitalizmin “kâr” mantığıyla karıştırılmamalıdır. Grubumuz üç albümünde de, üretimlerine devam edebilmesi için halkımızın desteğiyle gerekli parayı topladıktan sonra albümlere ulaşmayı ücretsiz hâle getirmiştir. Bugün bu üç albüme de internet üzerinden ücretsiz olarak ulaşıp, şarkılarımızı dinlemek mümkündür.

 

Sol Anahtarı İçin Dayanışma Ön Plandadır

Sol Anahtarı her zaman halkının yanında yer alır. Grubumuz, bugüne kadar neredeyse ülkemizin her noktasında pek çok etkinlik, eylem, grev, dayanışma konseri ve kültür-sanat festivallerinde sahne almış ve şarkılarını tek bir kuruş dahi ücret talep etmeden, dayanışma maksatlı olarak çalmıştır.  Daha güzel bir dünya özlemiyle kurulan Sol Anahtarı, yoluna uzun yıllar ilk günkü dayanışma ve mücadele ruhuyla, şarkılarını halk için halkla birlikte söyleyerek devam edecektir.