Category Archives: Okuduklarımız

YENY SOL

                   Baraka Okuma-Tarty?ma gurubu Tufan Erhürman’yn YENY SOL – “Kybrys Türk Soluna ele?tirel bir baky?”kitabyny okumaya ba?lyyor. Her Per?embe saat 18:00’da Baraka’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalara siz de davetlisiniz.                    …

KADIN VE MARKSYZM

   Baraka Okuma Tarty?ma Grubu, nisan ayyndan itibaren kolektif bir eser olan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby okumaya ba?lady. Kitapta Marks, Engels ve Lenin’in Kadyn konusu ile ilgili yazdy?y yazylardan…

Kybrysly Türk Devrimci Hareketi

        Yazan: Münür Rahvancyo?lu    Kalkedon Yayynlary – Argasdi Kitaply?y   446 Sayfa, 30 TL      “Kybrys devriminin gerçek kylynabilmesi için yaratmak zorunda oldu?umuz Kybrysly Türk devrimci hareketi…

PAŞALAR PAPAZLAR

Haksızlığa Uğramış Bir Kitap  Münür Rahvancıoğlu Argasdi Sayı 5.5  Paşalar Papazlar, Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs Defterleri, 1988 “Kıbrıslıları tarihsizleştiren, Kıbrıs Rum Burjuvazisi ve Kıbrıs Türk Yukarı Sınıfı, Kıbrıs’ın geleceği açısından ölüdürler….

Facebook6k
Twitter2k
646