Category Archives: Bildiriler

Fazıl Önder’i Anma Etkinliği

De?erli Basyn Emekçileri,    1 Mayys 1958 ve sonrasynda, Kybrys; o güne kadar görmedi?i büyük bir dü?manly?y iliklerine kadar ya?ady. Yeralty te?kilaty, i?e öncelikle Türk toplumu içindeki ilericilerden ba?lady. 1…

1 Mayıs 2006

1 Mayys’ta ?enlik Var        Üniversiteler; bilimsel bilginin üretildi?i ve üretilen bu bilginin toplum yararyna en iyi ?ekilde nasyl kullanylabilece?inin tarty?yldy?y bilim yuvalarydyr. Bugün üniversitelere ödenen har(a)ç miktarlary ortadadyr….

Baraka: Kumsal Parky’ny Korumak Boynumuzun Borcudur!

      Her geçen gün denizler biraz daha kirlenmekte, ozon tabakasyndaki delik büyümekte, küresel ysynma dünyamyzy tehdit etmekte ve ormanlyk alanlar  küçülmekte… Tüm bunlar ve daha niceleri, endi?e verici boyutlardaki…

ODTÜ KAMPÜSÜ’NDE BARAKA TYYATRO VE KOROSUNA ÇYRKYN SALDIRI

       Basyna da yansydy?y gibi, ODTÜ Tiyatro Toplulu?u’nun katkylaryyla düzenlenen Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine, Baraka Kültür Merkezi Korosu ve Tiyatro Ekibi olarak davet edilmi?tik. Bu çerçevede, 28 Mart…

2007 Öykü Çaly?masy Tarty?masy ve Bildirisi / EMAA

      Baraka Kültür Merkezi adyna; Halil Karapa?ao?lu, Erkal Tülek       Kimi dü?ünceler, kimi kararlary do?urdu. Uzun süren tarty?malar, toplantylar… Bazen sinirler yükseldi, bazen sesler alçaldy, bazen de yüzler…

Facebook6k
Twitter2k
646