Category Archives: 14 Ağustos

DYKKAT ASKERSYZ BÖLGE!

  Baraka Kültür Merkezi, YKP gençlik, BKP gençlik, KGP ve Do?a Severler Derne?i’nin organizatorlü?ü ve Askersiz Bölge ?iary ile 14 A?ustos’da Selimiye Meydany’nda bir konser düzenlendi. Türkiye’de yaptyklary devrimci müzik…

AFRİKA GAZETESİ’NE YÖNELİK BASKI VE TEHDİTLER KINANDI: HEM DAYANIŞMA HEM ELEŞTİRİ

  Anti-militarist Barış Harekatı gerçekleştirdikleri eylem ile Afrika gazetesi ile dayanışmasını belirtti. Eylemde aynı zamanda Afrika gazetesinin son zamanlarda Anti-militarist Barış Harekatına yönelik yaptığı yayınlarda eleştirildi. Afrika gazetesi önünde toplanan eylemciler buradan…

Afrika Gazetesi’ne Mektup

      Sevgili Ali Osman;   Anti-militarist Bary? Harekety’nyn “Dikkat Askersiz Bölge” konser-etkinli?inin ardyndan gerçekle?tirilen toplantyda örgütlerin ortakla?ty?y konulary not almak ve bir metin hazyrlamak ile görevlendirildim. Ardyndan de?erlendirme metni…

Anti-Militarist Bary? Harekâty polis baskysyny kynady: YILDIRAMAYACAKSINIZ

      Anti-Militarist Bary? Harekâty adyyla bir araya gelen Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik, Do?a Dostlary Derne?i, Kybrysly Gençlik Platformu, YKP Gençlik ve ba?ymsyz genç aktivistler, 14 A?ustos 2010 Cumartesi…

Anti-Militarist Bary? Harekaty Karargahyndan: ‘Ay?e’ pabucu yarym çyk dy?aryya ‘dans’ edelim!

  Anti-militarist Bary? Harekaty’nyn organize etti?i “Dikkat Askersiz Bölge” konseri geçti?imiz Cumartesi ba?ary ile gerçekle?tirildi. “Tatil bitti, Ay?e evine dön” temasy ile gerçekle?tirilen etkinlikte syrasyyla Gommalar Müzik Sava?çylary, Özgür, Sol…

Facebook6k
Twitter2k
646