Sun-İzle-Tartış Etkinliğinde Michael Collins İzlendi

Baraka Kültür Merkezi’nin uzun soluklu etkinliklerinden bir tanesi olan sun-izle-tartışta bu kez perdeye Michael Collins’in hikayesi yansıdı.

Filmde, İrlanda bağımsızlık mücadelesinin sembol isimlerinden bir tanesi olan Michael Collins’in, söz konusu direnişi nasıl ördüğü, yükselttiği mücadeleyi halk ile nasıl buluşturduğu anlatılıyor. Ayrıca süreç içerisinde alınan hızlı kararlar, o kararların direnişe katkıları, yaşanan fikirsel ayrılıklar ve tüm bunların neticesinde bitmeyen mücadele azmi de çok güzel bir biçimde izleyiciye aktarılıyor.

Filmden sonra geçilen tartışma kısmında, somut koşulların somut tahlilini yapabilen, sürece yön veriş biçimi ile durma halinde dahi halkı bulunduğu yerden ileriye taşıyabilen fikri iradenin öneminden söz edildi. Bu tavra Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan siyasetlerin de ihtiyaç duyduğundan söz edilerek bir sonraki ay toplanmak  üzere etkinlik sonlandırıldı.