Category Archives: Bildiriler

8 Mart 2006

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü ;    Kadynlaryn daha iyi çaly?ma ko?ullary, e?it ücret ve daha iyi bir ya?am için verdikleri cesur mücadelenin yyldönümü.      Tüm Dünya…

BARAKA: “KADINA YÖNELYK ?YDDETE HAYIR!”

     Son günlerde toplumumuzun gündemine damgasyny vuran, kadyna yönelik ?iddetin en vah?i biçimini; 14 ya?yndaki bir kyz çocu?una tecavüz edilmesini kynyyor ve hepimizin yüre?ini da?layan bu gibi olaylaryn tekrarlanmamasy…

Elektrikte Özelleştirmeye Hayır

De?erli Basyn Emekçileri, Günlerdir evlerimizde, i? yerlerimizde ve sokaklarymyzda elektrik kesintilerinin yaratty?y olumsuz sonuçlarla kar?y kar?yyayyz. Bu öylesine çok yönlü bir süreç ki hayatymyzyn neredeyse her alanyny etkilemektedir.     Y?…

Çirkef Protesto

Sevgili Çirkef’çiler,    Sizlere, yayymlamanyz temennisiyle bu mektubu yazmamyzyn sebebi, Ocak 2006 tarihli 6. sayynyzda, 26. sayfada imzasyz olarak yer alan “BA?KA BYR KÜLTÜR MÜMKÜN MÜ?” ba?lykly yazyyy üzerimize almamyz…

1 Eylül 2005

Arkada?lar,    1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn üzerinden 60 yyldan fazla zaman geçti.    60 yyldyr…

Facebook6k
Twitter2k
646