Category Archives: Bildiriler

Köpek Yarışları Kampanyası

   Çevreciler!   Hayvanseverler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!         14 A?ustos Cumartesi günü saat 20.00’da Mesarya Stadyumu’nda bulu?alym, KÖPEK…

Gitme Bush

      Bu bildiri; NATO diye söylenen, Kuzey Atlantik Yttifaky diye açyklanan, askeri i?birli?inin Ystanbul’da 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapylacak toplantysyny protesto etmek için yazylmy?tyr.    NATO denilen ve gerçekte…

IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON

  IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON   Irak’y kana bulayanlar bary? getiremezler    20 Mart Cumartesi gün, Irak’a ilk Amerikan bombalarynyn dü?mesinin bir yyly dolmu? olacak.  Mahalleler, Pazar yerleri, okullar…

Hayaty Payla?mak Yçin Kanymyzy Da Payla?alym

   Hayaty Payla?mak Yçin Kanymyzy Da Payla?alym      22/01/2004       Toplum olmamanyn, topluluk halinde birlikte ya?amanyn en temel erdemlerinden birisi DAYANI?MA’dyr. Dayany?ma, birarada ya?ayan insanlaryn varlyklaryny devamy yolunda birbirlerini…

Cumartesi Sohbetleri

12 Ağustos 2003           BİR DAKİKA  BAKAR MISIN?      Üretmek, paylaşmak, tüketmek, sevmek, sevilmek, kavga etmek, küfretmek, çevreyi kirletmek, ezmek, ezilmek…..Hayatımızda hepimizin yaşadığı olaylar bunlar.   …

Facebook6k
Twitter2k
646