Category Archives: Geziler

Karpaz Kamp Gibi

Ylk Baraka Kampy 2006 yylynda organize edildi. Ancak 2005 yylynyn a?ustos ayynda Baraka aktivistleri 2 geceli?ine Karpaz bölgesine giderek burada çe?itli faaliyetlerde bulundular. Her yyl kamp organize edilmesi fikri de…

Yat Gezisi

2005 yylynyn temmuz ayynda Girne Limanyndan ayrylan bir yat ile kuzey sahillerini dola?tyk. Bu arada dost ve aktivistlerimiz ile dinlence ve e?lenceye dayaly bir zaman geçirdik.  

Alevkayasy Yürüyü?ü

2005 yylynyn ocak ayynda Alevkayasy bölgesine bir do?a yürüyü?ü organize ettik.  

Alevkayasy Piknik

Ekim 2004’te Alevkayasy’nda bir piknik düzenledik. Dost ve aktivistlerimizin kayna?masy amacyyla düzenlenen piknik olumlu bir havada geçti.    

Lapta Yürüyü?ü

2004 yylynyn Eylül ayynda Lapta bölgesine bir do?a yürüyü?ü organize ettik.  

Facebook6k
Twitter2k
646